• جدید

نرم افزار اخلاق اسلامی

400,000 تومان
 متن كامل 343 عنوان كتاب در 597 جلد، در موضوعات:
آداب
حقوق
 فضایل اخلاقی
 رذایل اخلاقی
 سیرو سلوك عرفانی
 فلسفه اخلاق
تعداد

  • نماد اعتماد دو ستاره نماد اعتماد دو ستاره
  • نماد ساماندهی وزارت ارشاد نماد ساماندهی وزارت ارشاد
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان پشتیبانی 24 ساعته رایگان
 امكان محدود كردن دامنه نمایش و جستجو در محورهای:
 نقلی
  فلسفی
  عرفانی
 تلفیقی
 دسترسی آسان كاربران و پژوهشگران به آیات موجود در متون برنامه به همراه مطالب مربوط به آنها
 دسترسی به ترجمه و شرح متون اخلاقی
 متن قرآن كریم به همراه ترجمه و امكان جستجو در آیات
 نسخه‌ شناسی، كتاب‌ شناسی و اطلاعاتی چند درباره مؤلفان متون برنامه
 ارتباط واژگان متون برنامه با چند دوره لغت‌ نامه، با امكان دسترسی به ریشه و مشتق كلمات
 قابلیت‌های پژوهشی به همراه امكانات: یادداشت‌ برداری، ذخیره‌ سازی، ویرایش و چاپ متن
430675