• جدید

نرم افزار الاسلام و الوهابیه (وهابیت از دیدگاه اهل سنت)

150,000 تومان
213 عنوان از کتب اهل سنّت درباره اندیشه‌های تکفیری و وهابی و ردّ عقاید آنان، مشتمل بر 17 موضوع، مانند:
 تاریخ وهابیت
 ردّ عقاید وهابیت درباره:
 توحید
 اهل بیت علیهم السلام
 توسل
 جشن میلاد پیامبرا کرم صل الله علیه و آله
 وهابیت در نزد مذاهب چهارگانه اهل سنّت (حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی)
ابن تیمیه در نزد مسلمانان
تعداد
ناموجود

Notify me when available
  • نماد اعتماد دو ستاره نماد اعتماد دو ستاره
  • نماد ساماندهی وزارت ارشاد نماد ساماندهی وزارت ارشاد
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان پشتیبانی 24 ساعته رایگان
 ارائه نرم‌افزار در قالب کتابخانه استاندارد نور  
213 عنوان از کتب اهل سنّت درباره اندیشه‌های تکفیری و وهابی و ردّ عقاید آنان، مشتمل بر 17 موضوع، مانند:
 تاریخ وهابیت
 ردّ عقاید وهابیت درباره:
 توحید
 اهل بیت علیهم السلام
 توسل
 جشن میلاد پیامبرا کرم صل الله علیه و آله
 وهابیت در نزد مذاهب چهارگانه اهل سنّت (حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی)
ابن تیمیه در نزد مسلمانان
                                   
430672