• جدید

نرم افزار کتابخانه تخصصی و معجم موضوعی منطق

کتابخانه تخصصی ومعجم موضوعی منطق و  ارائه  120 عنوان کتاب و رساله از آثار منطقی در قسمت کتابخانه تخصصی  فرهنگ موضوعی 12 عنوان کتاب از مهم‌ترین منابع علم منطق، شامل:  کليدواژه (3181 کليدواژه) نمايه‌سازی (14639 نمايه) چکیده‌نویسی متن (19199 موضوع) میباشد

  • نماد اعتماد دو ستاره نماد اعتماد دو ستاره
  • نماد ساماندهی وزارت ارشاد نماد ساماندهی وزارت ارشاد
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان پشتیبانی 24 ساعته رایگان
کتابخانه تخصصی ومعجم موضوعی منطق و  ارائه  120 عنوان کتاب و رساله از آثار منطقی در قسمت کتابخانه تخصصی  فرهنگ موضوعی 12 عنوان کتاب از مهم‌ترین منابع علم منطق، شامل:  کليدواژه (3181 کليدواژه) نمايه‌سازی (14639 نمايه) چکیده‌نویسی متن (19199 موضوع) میباشد دسته‌بندی و دسترسی به کتب برنامه در محورهای:
– کتاب‌های مورد علاقه
– کتب مرتبط
– پدیدآورنده
– کتب فارسی
– کتب عربی
 دسترسی به ابزار پژوه‌نگار جهت یادداشت‌برداری از کتب برنامه و ساماندهی آنها وامکان به‌روزرسانی برنامه از طریق اینترنت و ارسال نظر توسط کاربر
 
430693