• جدید

نرم افزار جامع اصول الفقه

400,000 تومان

کتابخانه ای ارزشمند مشتمل بر 410 عنوان کتاب در 914 جلد به زبان عربی و فارسی از 240 مؤلف، با موضوع فقه و اصول فقه به همراه 58 شرح معتبر بر کتاب های اصولی، 40 عنوان کتاب چاپ سنگی به همراه عکس و متن آن و 12 عنوان اصطلاح نامه فقهی و اصولی.

تعداد

  • نماد اعتماد دو ستاره نماد اعتماد دو ستاره
  • نماد ساماندهی وزارت ارشاد نماد ساماندهی وزارت ارشاد
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان پشتیبانی 24 ساعته رایگان

دسته بندی کتاب ها  در بخش های: اصولی، فقهی و اصولی، قواعد، متون و تلخیص ها، متون و ترجمه ها، متون و تعلیقه ها، تقریرات و محاضرات، متون تصویردار، زبان، موضوع، تاریخچه، شروح و حواشی واصطلاحات
دسته بندی موضوعی کتاب ها  به صورت: مبادی، مباحث الفاظ، امارات و حجج، قیاس، مصالح مرسله، اصول عملیه، تسامح در ادله سنن، قواعد، تعارض ادله و امارات، اجتهاد و تقلید،سد و فتح ذرایع، استحسان
ارئه متن کامل قرآن کریم، ارتباط متن کتاب های برنامه با آیات قرآن کریم و نیز شروح و ترجمه ‌های آن ها
ارائه قابلیت‏ ها ی ویژه چون: چند سندى در بخش نمایش و جستجو، گروه بندی چند سطحی در قسمت دامنه کتب، امكان محدود كردن فهرست‌ های درختی و گزینشی در قسمت نمایش و جستجو و نمایش یا عدم نمایش اعراب و سرصفحه

430656