• جدید

نرم افزار کتابخانه جامع طب 1.5

1,000,000 تومان

دسترسی به متن 906 عنوان کتاب و رساله با موضوع علم طب در 1200 بخش، به زبان: فارسی، انگلیسی، اردو و عربی، شامل موضوعاتی چون: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی، بهداشت، اخلاق پزشکی، مبانی طب، مفردات دارویی، بیماری‌ ها، داروسازی و صنعت، تاریخ پزشکی، غذا شناسی، جراحی، گیاهان دارویی، چشم پزشکی، سم شناسی، کتاب شناسی،دامپزشکی، کشاورزی، شرح قانون در طب و معدن شناسی .

تعداد

  • نماد اعتماد دو ستاره نماد اعتماد دو ستاره
  • نماد ساماندهی وزارت ارشاد نماد ساماندهی وزارت ارشاد
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان پشتیبانی 24 ساعته رایگان

دسته‌ بندی کتاب‌ های طبّی در بخش های مختلفی چون: مرجع، عمومی، اسلامی، فارسی، عربی، اردو، انگلیسی، احکام، اخلاق پزشکی، تاریخ پزشکی، طبّ منظوم، اصطلاحات، الفاظ و تصویری

دسترسی به آثار مشاهیر و بزرگان پزشکی و اطبایی همچون: بقراط،جالینوس، حنین، جابر بن‌ حیان، محمد بن‌ زكریا رازی، علی‌ بن‌ عباس، ابو علی سینا، ابوسهل، سید اسماعیل جرجانی، ابن رشد، ابن بیطار، ابن نفیس قرشی، چغمینی، ابن الیاس شیرازی، نفیس‌ بن‌ عوض كرمانی، عماد الدین شیرازی، حكیم علی گیلانی، داود انطاكی، حكیم مؤمن، شاه ارزانی، عقیلی شیرازی و ناظم جهان

دسترسی به بیش از 9000 تصویر گل و گیاه، مواد طبیعی، حیوانات، معدنی جات و آناتومی اعضاء و جوارح انسان

430655