• جدید

نرم افزار رسم تقوی پیشگان

• برگزیده ای از سخنرانی های آیت الله عزیز خوشوقت تهرانی (رحمه الله) در دو محور کلی:
– شرح خطبه متقین
– مجموعه پرسش ها و پاسخ ها (رمضان ۱۳۹۰ش)
• همراه نمایش تصاویر مرتبط با ایشان
• ارائه فهرست درختی برنامه ها به همراه امکان پخش هر کدام
Notify me when available
  • نماد اعتماد دو ستاره نماد اعتماد دو ستاره
  • نماد ساماندهی وزارت ارشاد نماد ساماندهی وزارت ارشاد
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان پشتیبانی 24 ساعته رایگان
• جستجو در عناوین فهرست درختی برنامه ها
  •  برگزیده ای از سخنرانی های آیت الله عزیز خوشوقت تهرانی (رحمه الله) در دو محور کلی: – شرح خطبه متقین – مجموعه پرسش ها و پاسخ ها (رمضان ۱۳۹۰ش)
  •  همراه نمایش تصاویر مرتبط با ایشان
  • ارائه فهرست درختی برنامه ها به همراه امکان پخش هر کدام
430856