• جدید

نرم افزار نور احکام

نور احكام 1: آموزش ۳۷۹ مساله شرعی از ابتدای تقلید تا بحث نماز در ۲۴ درس طی ۷۳ دقیقه شامل مباحث:
– تقلید
– مطهرات
– نجاسات
– تطهیر بدن
– تطهیر لباس و اشیاء
– وضو
– شرایط وضو
– وضوی ارتماسی
– جبیره
– مبطلات وضو
– غسل ترتیبی و ارتماسی
– شكیات غسل
– احكام محتضر
– احكام میت
– تیمم و مسائل مربوط به آن
 نور احكام ۲: آموزش ۲۹۷ مساله عملی از ابتدای نماز تا انتهای شكیات در ۲۱ درس طی یك ساعت شامل احكام مربوط به:
– كلیات نماز
– مقدمات نماز
– طهارت
– پوشش
– وقت
– قبله
– مكان
– احكام مسجد
– اذان
– اقامه
– اركان
– غیر اركان
– نیت
– قیام
– قرائت
– ركوع
– سجده
– تشهد
– سلام
– ترتیب
– موالات
– قنوت
– تعقیبات
– سجده سهو
– مبطلات
– شكیات

  • نماد اعتماد دو ستاره نماد اعتماد دو ستاره
  • نماد ساماندهی وزارت ارشاد نماد ساماندهی وزارت ارشاد
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان پشتیبانی 24 ساعته رایگان
 نور احكام ۲: آموزش ۲۹۷ مساله عملی از ابتدای نماز تا انتهای شكیات در ۲۱ درس طی یك ساعت شامل احكام مربوط به:
– كلیات نماز
– مقدمات نماز
– طهارت
– پوشش
– وقت
– قبله
– مكان
– احكام مسجد
– اذان
– اقامه
– اركان
– غیر اركان
– نیت
– قیام
– قرائت
– ركوع
– سجده
– تشهد
– سلام
– ترتیب
– موالات
– قنوت
– تعقیبات
– سجده سهو
– مبطلات
– شكیات
• نور احكام ۳: آموزش ۲۶۵ مساله از احكام عملیه در مورد انواع نماز و آداب آن به همراه احكام ویژه قرآن در 16 درس طی ۷۳ دقیقه مشتمل بر:
– احكام نماز قضا
– جماعت
– جمعه
– عید
– مسافر
– و آداب نماز همچون:
.طهارت
. اذان
. اقامه
.تكبیره الاحرام
. قیام
. قرائت
. ركوع
. سجده
. تشهد
. قنوت
. تعقیبات
. نماز جماعت
. مكروهات نماز
• نور احكام ۴: آموزش ۲۶۳ مساله شرعی در 16 درس طی ۷۶ دقیقه، شامل مباحثی همچون:
– فضیلت و كیفیت نمازهای مستحبی
– احكام مربوط به روزه
– زكات فطره و اعتكاف
– موارد و مصارف زكات
– موارد و مصارف خمس
– شرایط و مراحل امر به معروف و نهی از منكر
– ضرورت و موارد جهاد و دفاع
• نور احكام ۵: احكام از ابتدای معاملات تا پایان رساله توضیح المسائل، شامل:
– احكام كلی معاملات:
.خرید و فروش
. اجاره
. نسیه
. رباء متعاملی و قرضی
. شفعه
. خیارات
. هبه
. صلح
. مضاربه
– احوال شخصیه شامل:
. ازدواج
. وصیت
. ارث
. حدود
. تعزیرات
. وقف
. اشیاء گمشده

.

430847