• جدید

نرم افزار ز ملک تا ملکوت

• این مجموعه‌ مشتمل بر:
– درس های اخلاق
– چند قطعه فیلم
– تصاویر
– کتب منتشر شده از مرحوم آیت الله حق شناس که شامل:
. رهنمای سلوک
. زملک تا ملکوت دفتر اول تا سوم
. چند جمله برای دل تو داداش جون
  • نماد اعتماد دو ستاره نماد اعتماد دو ستاره
  • نماد ساماندهی وزارت ارشاد نماد ساماندهی وزارت ارشاد
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان پشتیبانی 24 ساعته رایگان
• ارتباط منطقی میان واژگان و متن کتب از طریق فهرست کلمات و جستجوی عبارات
• ارائه امکانات فنی جهت انجام پژوهش های موضوعی در کتب
• جستجو به وسیله علائم عمومی (* و ؟) و استفاده از قابلیت فهرست سازی
• دست یابی آسان و سریع به متن، فصول و ابواب کتب از طریق فهرست درختی
• پژوهش در متن از طریق فهرست درختی و گزینشی
• امکان تنظیم فهرست کتب بر اساس الگوی دلخواه
• امکان یادداشت برداری، گزینش متن، ‌ویرایش و چاپ مطالب مورد نظر
• ارتباط لغت نامه با متن کتب برنامه
430841