• جدید

نرم افزار مجموعه آثار ثقه الاسلام کلینی رحمه الله (سلسله بزرگداشت ها 3)

• متن كامل ۶۷ عنوان كتاب در ۱۹۱ جلد، شامل:
– الكافی (۱۵ جلدی و ۸ جلدی)
– شرح‌ ها
– ترجمه‌ ها
– تعلیقه‌ ها
– حاشیه‌ های كتاب كافی
– مجموعه آثار انتشار یافته توسط همایش بزرگداشت شخصیت ثقه الاسلام كلینی (رحمه الله)
• تصویر كامل ۲۷ نسخه از مهم‌ ترین نسخه‌ های خطی كتاب «الكافی»
Notify me when available
  • نماد اعتماد دو ستاره نماد اعتماد دو ستاره
  • نماد ساماندهی وزارت ارشاد نماد ساماندهی وزارت ارشاد
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان پشتیبانی 24 ساعته رایگان
– الكافی (۱۵ جلدی و ۸ جلدی)
– شرح‌ ها
– ترجمه‌ ها
– تعلیقه‌ ها
– حاشیه‌ های كتاب كافی
– مجموعه آثار انتشار یافته توسط همایش بزرگداشت شخصیت ثقه الاسلام كلینی (رحمه الله)
• تصویر كامل ۲۷ نسخه از مهم‌ ترین نسخه‌ های خطی كتاب «الكافی»
• جستجو در بیش از ۱۰۲ هزار باب و عنوان از طریق فهرست گزینشی
• ایجاد ارتباط بین كتاب كافی و شرح‌ ها، ترجمه‌ ها و تعلیقه‌ های آن
• ارتباط بین آیات قرآن كریم و متن كتب برنامه
430825