• جدید

نرم افزار فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی

• نمایش متن و تصویر کامل ۶۲ شماره از فصلنامه علمی پژوهشی حکومت اسلامی انتشار یافته از سوی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام زیر نظر دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، مشتمل بر ویژه‌ نامه‌هایی در موضوع:
– اندیشه سیاسی امام خمینی (رحمه الله)
– ابعاد حکومت علوی
– مباحث سیاسی عاشورا
– اندیشه سیاسی شهید مطهری (رحمه الله)
– نماز جمعه
– نظارت و پرسشگری
– مسئولیت و پاسخگویی
– عدالت اسلامی
– مجلس خبرگان رهبری
– دولت نبوی
• نمایش متن قرآن کریم با ترجمه فارسی
• دسترسی به متن ۱۰ دوره لغت‌ نامه جهت فهم معنای واژگان
  • نماد اعتماد دو ستاره نماد اعتماد دو ستاره
  • نماد ساماندهی وزارت ارشاد نماد ساماندهی وزارت ارشاد
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان پشتیبانی 24 ساعته رایگان
• نمایش متن و تصویر کامل ۶۲ شماره از فصلنامه علمی پژوهشی حکومت اسلامی انتشار یافته از سوی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام زیر نظر دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، مشتمل بر ویژه‌ نامه‌هایی در موضوع:
– اندیشه سیاسی امام خمینی (رحمه الله)
– ابعاد حکومت علوی
– مباحث سیاسی عاشورا
– اندیشه سیاسی شهید مطهری (رحمه الله)
– نماز جمعه
– نظارت و پرسشگری
– مسئولیت و پاسخگویی
– عدالت اسلامی
– مجلس خبرگان رهبری
– دولت نبوی
• نمایش متن قرآن کریم با ترجمه فارسی
• دسترسی به متن ۱۰ دوره لغت‌ نامه جهت فهم معنای واژگان
• قابلیت‌ های متنوع پژوهشی و یادداشت‌ برداری، ذخیره، ویرایش و چاپ متن
• قابلیت جستجو در متن و فهرست مقالات فصلنامه
• امکان جستجو در آیات قرآن کریم
430812