• جدید

نرم افزار مجموعه آثار سید مرتضی علم الهدی رحمه الله

150,000 تومان
• دسترسی به آثار اندیشمند بزرگ اسلامی، سید مرتضی علم الهدی و دیگر آثار مرتبط، مشتمل بر 29 عنوان کتاب در 49 جلد، به زبان عربی و فارسی، شامل موضوعات:
– علوم قرآن و تفسیر
– عقاید شیعه امامیه
– امامت و مهدویت
– فقه و اصول فقه
– حدیث و علم الحدیث
– شعر عربی
• شخصیت‌ شناسی علم الهدی و اطلاعاتی چند درباره مؤلفان و کتاب های برنامه
• متن قرآن کر یم به همراه ترجمه و امکان جستجو در آیات
تعداد

  • نماد اعتماد دو ستاره نماد اعتماد دو ستاره
  • نماد ساماندهی وزارت ارشاد نماد ساماندهی وزارت ارشاد
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان پشتیبانی 24 ساعته رایگان
• دسته بندی آثار در گروه های: تفسیر، حدیث، کلام، فقه، اصول فقه، و مجموعه ها
• قابلیت ارتباط و مقا یسه بین متون موجود در برنامه
• ارتباط واژگان متون برنامه با چند دوره لغت‌ نامه، با امکان دسترسی به ر یشه و مشتق کلمات
• قابلیت های پژوهشی به همراه امکانات:  یادداشت ‌برداری، ذخیره سازی، ویرایش و چاپ متن
430806