• جدید

نرم افزار درایه النور 1.2

150,000 تومان
• متن کامل ۳۸ جلد کتاب رجالى و ۵۵ جلد کتب حدیثى با بررسى اسناد آنها
• متن کامل کتب اربعه، وسائل الشیعه و بررسى اسناد آنها
• متن تصحیح شده رجال ثمانیه و معجم رجال الحدیث
• ۲۹ جلد کتاب لغت
تعداد
ناموجود

Notify me when available
  • نماد اعتماد دو ستاره نماد اعتماد دو ستاره
  • نماد ساماندهی وزارت ارشاد نماد ساماندهی وزارت ارشاد
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان پشتیبانی 24 ساعته رایگان
• تمایز اسناد، احادیث، آیات، اعلام، توصیفات و... با رنگ هاى مختلف
• بازسازى دقیق اسناد مشکل دار از نظر تعلیق، تحویل، عطف و...
• ارزیابى اسناد اصلى و بازسازى شده کتب روایى از جهات مختلف مانند: صحت، اعتبار، اتصال و...
• شناخت و ارزیابى راویان از طریق عناوین معیار، اصلى، ضمنى و... و به صورت نوشتارى و نمودارى
• فهرست هاى گوناگون مانند فهرست الفباى کلمات، اسناد، راویان، اعلام، مداخل و...
• جستجوهاى مختلف در فهرست ها و متن
• محدود کردن دامنه پژوهش به کتاب هایى خاص یا مشخصه هاى راویان
• قابلیت فهرست سازى از کلمات و راویان دلخواه به روش جستجوى پیشرفته (Wildcard)
• قابلیت علامت گذارى، نمایه زنى، رنگى کردن متون با تعیین عنوان و حاشیه نویسى
• امکان گزینش متن مورد نظر و انتقال آنها به دفترچه یادداشت
• چاپ متن ها و حاصل پژوهش در همه قسمت هاى برنامه
• استفاده از راهنمایى جامع داخل برنامه
• دفترچه یادداشت با قابلیت ویرایش متون و ذخیره سازى در قالب هاى مختلف
430763