• جدید

نرم افزار فرهنگ موضوعی تفسیر تبیان

• ارائه ۱۱۸۹۱ کلیدواژه، ۶۱۰۲۹ نمایه، ۳۱۷۹۶ موضوع استخراج شده از تفسیر تبیان
• تفکیک ۲۱۴۲ اصطلاح هم معنا در نظام مترادفات
• ارائه ۸۵۶۹۳ مفهوم وابسته در نظام مرتبطات
• ارائه ۱۰ عنوان لغت نامه قرآنی و لغوی
  • نماد اعتماد دو ستاره نماد اعتماد دو ستاره
  • نماد ساماندهی وزارت ارشاد نماد ساماندهی وزارت ارشاد
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان پشتیبانی 24 ساعته رایگان
• دسترسی به موضوعات و مفاهیم تفسیر تبیان به شیوه جستجوی موضوعی و لفظی
• قابلیت جستجوی مفهومی از طریق کلیدواژه، نمایه و موضوع ارجاع ۲۲۷۲ اصطلاح هم معنا در نظام مترادفات
• تعیین دامنه کلیدواژگان بر اساس گروه (آیات، روایات، کتب، اشخاص، مکان ها، زمان ها، قواعد و گروها)
•قابلیت اتصال آیات قرآن با متن تفسیر تبیان و قابلیت جستجوی واژگان
• اتصال واژگان تفسیر با ۱۰ عنوان لغت نامه قرآنی و لغوی
• نمایش متن تفسیر با قابلیت پژوهشی(نمایه زنی، حاشیه نویسی، رنگی کردن متن، علامت گذاری و...)
• امکان ذخیره سازی و چاپ متن، موضوعات، نمایه ها، کلیدواژه ها و ریشه ها با نشانی متن و قابلیت درختی و فهرستی
• جستجوهای مختلف در متن و فهرست از طریق فهرست واژگان، ترکیب واژگان و ...
• امکان انتقال متن تفسیر به یادداشت و ویرایش آن
• انتقال مستقیم متن برگزیده از برنامه به محیط WORD و قسمت یادداشت و ویرایش آن
430762