• جدید

نرم افزار معجم موضوعی وسائل الشیعه

300,000 تومان
• متن ۱۹ عنوان کتاب روایی شیعه در ۲۰۰ جلد
• معجم موضوعی و لفظی کتاب وسائل الشیعه، اثر شیخ حر عاملی و ارتباط آن با مصادر و شرح ها
• ارائه بیش از: ۸۰۰۰ کلیدواژه، ۳۷۵۰۰ نمایه ترکیبی و ۶۱۰۰۰ موضوع برداشت شده از کتاب وسائل الشیعه
• ارائه سایر کتب اربعه، ترجمه و شر    ح کتاب الکافی، استبصار، من لا یحضره الفقیه
تعداد

  • نماد اعتماد دو ستاره نماد اعتماد دو ستاره
  • نماد ساماندهی وزارت ارشاد نماد ساماندهی وزارت ارشاد
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان پشتیبانی 24 ساعته رایگان
• ارجاع اصطلاحات هم ارز در نظام مترادفات 
• تفکیک اصطلاحات چند معنایی در نظام مشترکات 
• ارائه فهرست مفاهیم وابسته در نظام مرتبطات 
• جستجوی ترکیبی و ساده در متن و فهرست وسائل الشیعه 
• قابلیت های پژوهشی، یادداشت برداری، ذخیره، ویرایش و چاپ متن • متن ۱۹ عنوان کتاب روایی شیعه در ۲۰۰ جلد
• معجم موضوعی و لفظی کتاب وسائل الشیعه، اثر شیخ حر عاملی و ارتباط آن با مصادر و شرح ها
• ارائه بیش از: ۸۰۰۰ کلیدواژه، ۳۷۵۰۰ نمایه ترکیبی و ۶۱۰۰۰ موضوع برداشت شده از کتاب وسائل الشیعه
• ارائه سایر کتب اربعه، ترجمه و شر    ح کتاب الکافی، استبصار، من لا یحضره الفقیه
430759