• جدید

درختواره فقه (نرم افزار فقه اسلامی)

• عرضه نمودار درختی 58 باب از ابواب فقه اسلامی
• متن کامل 7 دوره لغت نامه در 52 جلد

همواره پژوهشگران و محققان علوم اسلامى‏ جهت سامان دهى امر تحقيق و دستيابى به مطالب مورد نظر خود ناگزير از پژوهش و دقت نظر در كتب و متون گرانقدر گذشتگان مى ‏باشند.

و لكن به جهت وسعت و كثرت حجم منابع اصيل و قديمى ‏كاوش در اين متون و مراجعه به مصادر متعدد و منابع مختلف، مشكلاتى همچون كمى‏ وقت، عدم دقت كافى و... در روند تحقيق در پى خواهد داشت.

از اين رو مؤسسات تحقيقاتى و علمى‏ به جهت آسان سازى كار محققان متون مختلف علمى ‏را مورد تحليل قرار داده و روش‏هاى گوناگون را جهت سامان دهى امر تحقيق در اختيار جامعه علمى‏ قرار داده ‏اند.

  • نماد اعتماد دو ستاره نماد اعتماد دو ستاره
  • نماد ساماندهی وزارت ارشاد نماد ساماندهی وزارت ارشاد
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان پشتیبانی 24 ساعته رایگان
• نمایش درختواره فقه با قابلیت مقایسه بین دو یا چند باب فقهی و ارائه آن به عنوان محور فقه پژوهی
• اتصال کتب فقهی قدما بر درختواره و دسته بندی نظام‏ مند و طبقاتی اطلاعات و تفکیک مباحث فقهی، اصولی، رجالی، تاریخی، ادبی و....
• ارائه فهرست‏ های منتخب از عناوین درختواره و نمایه‏ های مکمل
• نمایش مدخل‏ های تحقیقی از عناوین درختواره و نمایه‏ های مکمل همراه با نظام‏ های مشترکات، مترادفات و مرتبطات واژه ‏ای
• ویژگی ارتباط بین عناوین گوناگون درختواره در یک یا چند باب‏ مختلف فقهی
• تعیین ارتباط مباحث مطرح شده در یک منبع اطلاعاتی و تشخیص جایگاه واقعی آن
• امکان جستجو های پیشرفته در مسیر درختواره ، عناوین و الفاظ کتب
• دسترسی به کتب قدما از طریق فهرست درختی و نمایش آن با قابلیت های متنوع کتابخانه ای
• مختصر و مفید بودن عناوین درختواره به جهت بی نیازی از تکرار الفاظ عرضه شده در مسیر درختواره
• برطرف شدن ابهامات ناشی از نمایه سازی غیر نموداری
• قابلیت اتصال ابواب فقهی به متون کتب علمای پیش از شیخ طوسی(رحمه الله) شامل :
– جمل العلم والعمل
– الانتصار
– الناصریات
– فقه الرضا
– المقنع
– الهدایه باالخیر
– المقنعه
– الإشراف
– الکافی
430745