• جدید

نرم افزار فرهنگ موضوعی تفاسیر

• فیش‌ برداری از 20 دوره تفسیر، شامل بیش از 45000 فیش پژوهشی
• دسته‌ بندی و موضوع‌ نگاری 20 دوره تفسیر، با بیش از 37700 موضوع در حوزه معارف قرآنی و تفسیری
• متن كامل 20 عنوان اثر تفسیری، مشتمل بر:
– 10 دوره از تفاسیر شیعه
– 10 دوره از تفاسیر اهل سنت
• متن كامل قرآن كریم به همراه دو ترجمه:
– آیت الله مكارم شیرازی (حفظه الله)
– حجت الإسلام سید محمدرضا صفوی (بر اساس تفسیر المیزان)
• دسترسی به فهرست درختی و گزینشی موضوعات استخراج‌ شده از متون برنامه
• ارائه كلید واژه‌ های متون به همراه دسترسی به نمایه‌ های مرتبط با كلید واژه جاری
• متن کامل قرآن کریم بر اساس مصحف
  • نماد اعتماد دو ستاره نماد اعتماد دو ستاره
  • نماد ساماندهی وزارت ارشاد نماد ساماندهی وزارت ارشاد
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان پشتیبانی 24 ساعته رایگان
• دسترسی به نشانی و متن تفسیر مشتمل بر: كلید واژه، نمایه یا موضوع انتخابی
• قابلیت‌ های پژوهشی به همراه امكان یادداشت‌ برداری، ذخیره، ویرایش و چاپ متن
• دسترسی به محتوای موضوعات استخراج‌ شده با قابلیت نمایش فهرست درختی موضوع
• قابلیت ارائه موضوعات مرتبط با آیات
• فیش‌ برداری از 20 دوره تفسیر، شامل بیش از 45000 فیش پژوهشی
• دسته‌ بندی و موضوع‌ نگاری 20 دوره تفسیر، با بیش از 37700 موضوع در حوزه معارف قرآنی و تفسیری
• متن كامل 20 عنوان اثر تفسیری، مشتمل بر:
– 10 دوره از تفاسیر شیعه
– 10 دوره از تفاسیر اهل سنت
• متن كامل قرآن كریم به همراه دو ترجمه:
– آیت الله مكارم شیرازی (حفظه الله)
– حجت الإسلام سید محمدرضا صفوی (بر اساس تفسیر المیزان)
• دسترسی به فهرست درختی و گزینشی موضوعات استخراج‌ شده از متون برنامه
• ارائه كلید واژه‌ های متون به همراه دسترسی به نمایه‌ های مرتبط با كلید واژه جاری
• متن کامل قرآن کریم بر اساس مصحف
430741