• جدید

نرم افزار کتابخانه حکمت اسلامی

200,000 تومان
• متن کامل ۲۱۰ عنوان کتاب در ۲۵۹ جلد از متون حکمت به دو زبان عربی و فارسی تا زمان ملا هادی سبزواری در موضوعاتی چون:
– منطق
– تاریخ فلسفه
– حکمت افلاطونی و نو افلاطونی
– حکمت مشاء
– حکمت اشراق
– حکمت متعالیه
• استفاده از اثار مؤلفینی همچون:
– ارسطو
– افلاطون افلوطین
– ابونصر فارابی
– شیخ الرئیس
– ابن رشد
– فخر الدین رازی
– خواجه نصیرالدین طوسی
– میر داماد
– صدر المتالهین
– ملاهادی سبزوای
• ارائه ۱۱۰ کتاب و مقاله به زبان انگلیسی از فلاسفه یونان مانند:
– ارسطو
– افلاطون
– افلوطین و فلاسفه نو افلاطونی
تعداد

  • نماد اعتماد دو ستاره نماد اعتماد دو ستاره
  • نماد ساماندهی وزارت ارشاد نماد ساماندهی وزارت ارشاد
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان پشتیبانی 24 ساعته رایگان
• ارتباط متون با شروح مربوطه به طور مستقل
• امکان جستجوی متنوع و پیشرفته در تمام متون از طریق کلمه و ترکیب واژگان
• قابلیت های پژوهشی مانند : نمایه زنی، حاشیه نویسی، رنگی کردن و علامت گذاری
• ارتباط واژگان کتب با لغت نامه های برنامه
• انتقال مستقیم متون برگزیده از برنامه به محیط ms - word
• قابلیت متن کامل ۱۰ دوره لغت نامه عربی و فارسی

– حکمت اشراق
– حکمت متعالیه
• استفاده از اثار مؤلفینی همچون:
– ارسطو
– افلاطون افلوطین
– ابونصر فارابی
– شیخ الرئیس
– ابن رشد
– فخر الدین رازی
– خواجه نصیرالدین طوسی
– میر داماد
– صدر المتالهین
– ملاهادی سبزوای
• ارائه ۱۱۰ کتاب و مقاله به زبان انگلیسی از فلاسفه یونان مانند:
– ارسطو
– افلاطون
– افلوطین و فلاسفه نو افلاطونی
– کانت
– دکارت
– برکلی
– هیوم
– میل
– نیچه
– اسمیت
– هابز
– بیکن و آگوستین
• ارائه 13 عنوان فرهنگ نامه به منظور آشنایی با اصطلاحات متون برنامه
• متن کامل ۱۰ دوره لغت نامه عربی و فارسی در قالب ۶۲ جلد کتاب
430737