• جدید

نرم افزار تحریر الوسیله

 ۴۸ عنوان کتاب در ۱۶۲ جلد، مشتمل بر‌ متن کامل تحریر الوسیله امام خمینی (رحمه الله) به همراه ترجمه، شرح و تعلیقه به زبان عربی و فارسی
 دسته‌ بندی کتب برنامه در گروه‌‌ های:
وسیله النجاه
 تحریر الوسیله
 ترجمه‌ های تحریر الوسیله
 گزیده‌ های تحریر الوسیله
شروح تحریر الوسیله
 ارائه کتاب‌ هایی مانند:
 تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله
  • نماد اعتماد دو ستاره نماد اعتماد دو ستاره
  • نماد ساماندهی وزارت ارشاد نماد ساماندهی وزارت ارشاد
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان پشتیبانی 24 ساعته رایگان
• قابلیت جستجو در بیش از ۳۵۰۰۰ عنوان باب و سرفصل از طریق فهرست گزینشی
• قابلیت‌ های پژوهشی و یادداشت‌ برداری، ذخیره، ویرایش و چاپ متن مورد نظر
• جستجوی ساده و پیشرفته در متن و فهرست کتب برنامه
• امکان جستجو در متن 10 عنوان لغت نامه
• ۴۸ عنوان کتاب در ۱۶۲ جلد، مشتمل بر‌ متن کامل تحریر الوسیله امام خمینی (رحمه الله) به همراه ترجمه، شرح و تعلیقه به زبان عربی و فارسی
• دسته‌ بندی کتب برنامه در گروه‌‌ های:
– وسیله النجاه
– تحریر الوسیله
– ترجمه‌ های تحریر الوسیله
– گزیده‌ های تحریر الوسیله
– تعلیقه‌ های تحریر الوسیله
– شروح تحریر الوسیله
• ارائه کتاب‌ هایی مانند:
– تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله
– انوار الفقاهه فی شرح تحریر الوسیله
– دلیل التحریر
– مباحث حقوقی تحریر الوسیله
– وسیله النجاه مع تعالیق الامام الخمینی (رحمه الله)
– کتاب‌ شناسی تحریر الوسیله
• ارتباط متن کتاب تحریر الوسیله با ۶ جلد ترجمه‌، ۱۲۷ جلد شرح و ۱۲ جلد تعلیقه
• متن ۱۰ عنوان لغت‌‌ نامه در ۶۲ جلد
430735