• جدید

نرم افزار کتابخانه قواعد ادبیات عربی

300,000 تومان
• متن کامل 143 عنوان در 253 جلد كتاب در مورد قواعد ادبیات عربی، به زبان عربی و فارسی، مشتمل بر موضوعات:
– صرف
– نحو
– معانی
– بیان
– بدیع
– تاریخ ادبیات عربی
– تاریخ نحو 
• از جمله آثاری که در این برنامه به زبان عربی و فارسی ارائه گردیده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
–  مختصرالمعانی (تفتازانی)
–  جواهرالبلاغه
–  شرح ابن عقیل
–  الصناعتین، الکتابة و الشعر
 
تعداد

  • نماد اعتماد دو ستاره نماد اعتماد دو ستاره
  • نماد ساماندهی وزارت ارشاد نماد ساماندهی وزارت ارشاد
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان پشتیبانی 24 ساعته رایگان
• دسته‌‎بندی کتب بر مبنای موضوعات
• ارتباط هر یك از صفحات متنی کتاب با صفحه تصویری آن
• ارتباط ترجمه، شرح و حاشیه با متن اصلی آن
• جستجو در باب و سرفصل كتب از طریق فهرست گزینشی
• ارتباط واژگان متون برنامه با چند دوره لغت‌نامه، با امکان دسترسی به ریشه و مشتق کلمات
• قابلیت‌های پژوهشی به همراه امكانات: یادداشت‌برداری، ذخیره سازی، ویرایش و چاپ متن
• متن کامل 143 عنوان در 253 جلد كتاب در مورد قواعد ادبیات عربی، به زبان عربی و فارسی، مشتمل بر موضوعات:
– صرف
– نحو
– معانی
– بیان
– بدیع
– تاریخ ادبیات عربی
– تاریخ نحو 
• از جمله آثاری که در این برنامه به زبان عربی و فارسی ارائه گردیده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
–  مختصرالمعانی (تفتازانی)
–  جواهرالبلاغه
–  شرح ابن عقیل
–  الصناعتین، الکتابة و الشعر
 
430734