• جدید

نرم افزار ابن شهر آشوب رحمه الله

• متن کامل ۳ عنوان کتاب از آثار گرانقدر ابو جعفر محمد بن‌ على‌ بن‌ شهر آشوب مازندرانى (رحمه الله)، عالم بزرگ سده ششم هجری، شامل:
– المناقب (۴ جلد)
– متشابه‌ القرآن و مختلفه (۲ جلد)
– معالم العلماء (۱ جلد)
• مشتمل بر موضوعات:
– علوم قرآن
– عقاید
– تاریخ
– تراجم عمومی
• متن قرآن كریم به همراه ترجمه

  • نماد اعتماد دو ستاره نماد اعتماد دو ستاره
  • نماد ساماندهی وزارت ارشاد نماد ساماندهی وزارت ارشاد
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان پشتیبانی 24 ساعته رایگان
• متن کامل ۳ عنوان کتاب از آثار گرانقدر ابو جعفر محمد بن‌ على‌ بن‌ شهر آشوب مازندرانى (رحمه الله)، عالم بزرگ سده ششم هجری، شامل:
– المناقب (۴ جلد)
– متشابه‌ القرآن و مختلفه (۲ جلد)
– معالم العلماء (۱ جلد)
• مشتمل بر موضوعات:
– علوم قرآن
– عقاید
– تاریخ
– تراجم عمومی
• متن قرآن كریم به همراه ترجمه
• متن کامل ۱۰ دوره لغت‌ نامه عربی و فارسی با امکان دسترسی به ریشه و مشتق کلمات
• شرح حال ابن شهر آشوب (رحمه الله) به همراه ارائه اطلاعاتی ارزشمند درباره کتاب‌ های ایشان
• قابلیت‌ های پژوهشی و یادداشت‌ برداری، ذخیره، ویرایش و چاپ متن
• جستجوی ساده و پیشرفته در الفاظ و عبارات متن و فهرست كتاب‌ های برنامه
• جستجو در ۳۵۰۰ عنوان باب و سرفصل از طریق فهرست گزینشی
• امکان جستجو درآیات قرآن کریم و 10 دوره لغت نامه
430727