• جدید

نرم افزار حکیم بو علی سینا رحمه الله

متن کامل ۷۷ عنوان کتاب، شرح، ترجمه و حاشیه در ۱۰۰ جلد از آثار مربوط به حکیم ابو علی سینا به زبان فارسی و عربی در موضوعاتی چون:
 الهیات
 نبوت
 معاد
 حکمت مشاء
حکمت عملی
طبیعیات
 علوم غریبه
 منطق
ادبیات
 طب
 ریاضیات
فیزیک
سیاست
  • نماد اعتماد دو ستاره نماد اعتماد دو ستاره
  • نماد ساماندهی وزارت ارشاد نماد ساماندهی وزارت ارشاد
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان پشتیبانی 24 ساعته رایگان
متن کامل ۷۷ عنوان کتاب، شرح، ترجمه و حاشیه در ۱۰۰ جلد از آثار مربوط به حکیم ابو علی سینا به زبان فارسی و عربی در موضوعاتی چون:
 الهیات
 نبوت
 معاد
 حکمت مشاء
حکمت عملی
طبیعیات
 علوم غریبه
 منطق
ادبیات
 طب
 ریاضیات
فیزیک
سیاست
• ارتباط میان کتب با شروح و ترجمه آن ها در برنامه
• جستجوی ساده و پیشرفته در متن و فهرست کتب
• قابلیت جستجو در آیات قرآن کریم
430724