• جدید

نرم افزار درایه النور به همراه اسناد شیخ صدوق

  • درایة النور ـ نسخه 1.2 –  متن كامل 31 جلد كتاب رجالی، 55 جلد كتاب حدیثی و 29 جلد لغت‌ نامه
  • اسناد شیخ صدوق –  دسترسی به آثار شیخ صدوق مشتمل بر متن کامل 10 عنوان كتاب حدیثی در 17 جلد، با اِعراب كامل، به همراه 29 جلد لغت‌ نامه
  • نماد اعتماد دو ستاره نماد اعتماد دو ستاره
  • نماد ساماندهی وزارت ارشاد نماد ساماندهی وزارت ارشاد
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان پشتیبانی 24 ساعته رایگان
– بازسازی و ارزیابی تمامی اسناد كتب اربعه و وسائل الشیعه و نیز امكان بررسی اتصال و بیان نوع اسناد
– شناسایی راویان از طریق فهرست های عناوین معیار و اصلی با مشخصه‌ هایی چون: توصیف، طبقه و ترجمه
– نمایش متن كتاب معجم رجال الحدیث با امكان تمایز عناوین و اعلام، به همراه ارتباط با تفصیل الطبقات
– ارتباط دوسویه میان عناوین معیار بخش كتب ثمانیه رجال و بخش اسناد
– بازسازی و ارزیابی اسناد شیخ صدوق، با امکان بررسی: اتصال و بیان نوع اسناد
– ارتباط بین اسناد بازسازی ‌شده كتاب من لا یحضره الفقیه و مشیخه آن
– ارتباط بین راویان دارای طریق در اسناد كتاب من لا یحضره الفقیه و دیگر روایات آن راوی
– جستجو در اسناد بازسازی‌ شده، و امکان شناخت و ارزیابی راویان از طریق فهرست: عناوین معیار و عناوین اصلی
430710