• جدید

نرم افزار کتابخانه کلام اسلامی 1.2

• متن کامل 660 عنوان کتاب در افزون بر 1000 جلد از آثار کلامی، طیّ موضوعات و مباحث:
– کلام عام
– الهیات
– نبوت
– امامت
– اهل البیت (علیهم السلام)
– معاد
– تاریخ کلام
– روایات کلامی
– پاسخ شبهات
– فِرَق و مذاهب

  • نماد اعتماد دو ستاره نماد اعتماد دو ستاره
  • نماد ساماندهی وزارت ارشاد نماد ساماندهی وزارت ارشاد
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان پشتیبانی 24 ساعته رایگان

اطلاعات، يك منبع حياتى براى پيشرفت فرهنگى علمى در هر جامعه محسوب مى‏گردد. از اين رو، تمام دانشها و فعاليّتهاى علمى و عملى اعم از مديريت، تحقيق و توسعه، توليد و ساير رشته‏هاى معارف بشرى به آن محتاج است.
دانش كلام نيز از اين اصل مستنثى نيست، لذا متكلمان براى حفاظت از حريم و قلمرو دين، علاوه بر آگاهى به مبانى و مسايل كلام و اطلاعات پيشين، به اطلاعات جديد نيز نياز دارند. به اين جهت، براى بهره گيرى سريعتر از منابع موجود و اطلاع يابى از شيوه‏هاى مختلف، سازمان‏دهىِ اطلاعاتى امرى مهم و ضرورى به نظر مى‏رسد.پس براى حلّ مشكلات علمى محققان ودانشمندان وپيشرفت امور مطالعاتى آنان به كاربردهاى نوين و تكنولوژى جديد در علم اطلاع رسانى متوسل شويم. گرچه در وضع موجود، بكارگيرى از تكنولوژى پيچيده اى نظير شبكه‏هاى اطلاع رسانى ماهواره اى براى ما به راحتى ميسور نيست امّا از سخت افزارهايى مانند كامپيوتر البته با روش صحيح در مديريت اطلاع رسانى مى‏توان بيشترين بهره را برد.

430706