• جدید

نرم افزار تبیان

• متن كامل 49 عنوان كتاب در 51 جلد از آثار موضوعی انتشاریافته از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) با عنوان «تبیان»، شامل اندیشه ‌های حضرت امام خمینی(س) در موضوعاتی مانند:
– قرآن
– عقاید و معارف
– اجتماعی و فرهنگی
– اخلاق و عرفان
– حقوق و سیاست
– اقتصاد
– تاریخ
• ارائه کتاب هایی مانند:
– قرآن کتاب هدایت


Notify me when available
  • نماد اعتماد دو ستاره نماد اعتماد دو ستاره
  • نماد ساماندهی وزارت ارشاد نماد ساماندهی وزارت ارشاد
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان پشتیبانی 24 ساعته رایگان
• دسترسی آسان كاربران و پژوهشگران به آیات موجود در متون برنامه به همراه مطالب مربوط به آنها
• جستجو در عنوان ابواب و سرفصل‌ های کتب برنامه از طریق فهرست گزینشی
• جستجوی ساده و پیشرفته در متن و فهرست کتاب‌ های برنامه
• متن کامل قرآن کریم به همراه ترجمه فارسی و امکان جستجو در آیات
• ارتباط واژگان متون برنامه با چند دوره لغت‌ نامه به همراه قابلیت جستجو
• امكانات پژوهشی به همراه قابلیت های: یادداشت ‌برداری، ذخیره -سازی، ویرایش و چاپ متن

در اين نرم افزار، متن كامل آثار موضوعی انتشاریافته از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) با عنوان «تبیان»، قابل دسترسی است که مشتمل بر موضوعاتی مانند: قرآن، عقاید و معارف، اجتماعی و فرهنگی، اخلاق و عرفان، حقوق و سیاست، اقتصاد و تاریخ می باشد.

* نمايش متن

ـ دسترسی به متن و فهرست تمام آثار موجود در برنامه

ـ امكان انتخاب فهرست درختی و گزينشی و ارتباط آنها با متن، به همراه قابليت تطبیق دوسویه متن و فهرست

ـ قابليت انتخاب عنوان كتاب، جلد و صفحه به همراه امكان گسترده كردن صفحه متن و فهرست

ـ مقايسه دو متن از یک یا دو کتاب با یکدیگر به صورت همزمان

ـ محدود كردن دامنه متن و فهرست کتب به موارد دلخواه

ـ قابليت حفظ هر يك از متون یا فهرستهای انتخابی به طور مستقل، جهت دسترسی ‌آسان به آنها

430702