• جدید

نرم افزار عرفان 3

• متن کامل 805 عنوان کتاب و رساله عرفانی در 1258 جلد در موضوعاتی مانند:
– طبقات و شرح حال عارفان
– اصطلاح نامه
– تفسیر عرفانی
– عرفان نظری
– عرفان عملی
– ادبیات عرفانی
– عرفان ادبی
– حکمت
– علوم غریبه
– فقه عرفانی
– اخلاق
– دعا
– کتاب‌شناسی
• جستجو در بیش از 197800 عنوان باب و سرفصل كتب به وسیله فهرست گزینشی
• ارائه 7 عنوان فرهنگ‌ نامه جهت دسترسی به معانی: لغات، اصطلاحات و تعبیرات عرفانی
• دسترسی به شرح حال بیش از 2200 نفر از عارفان اسلامی در بخش «طبقات عرفا»
• ارائه بیش از 200 عنوان کتاب از متون کهن ادبی ـ عرفانی
  • نماد اعتماد دو ستاره نماد اعتماد دو ستاره
  • نماد ساماندهی وزارت ارشاد نماد ساماندهی وزارت ارشاد
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان پشتیبانی 24 ساعته رایگان
• نمایش متن
ـ دسترسی به متن و فهرست تمام آثار موجود در برنامه
ـ امكان انتخاب فهرست درختی و گزینشی و ارتباط آن‌ ها با متن، به همراه قابلیت تطبیق دوسویه متن و فهرست
ـ قابلیت انتخاب عنوان كتاب، جلد و صفحه به همراه امكان گسترده كردن صفحه متن و فهرست
ـ مقایسه دو متن از یک یا دو کتاب با یکدیگر به صورت همزمان
ـ محدود كردن دامنه متن و فهرست کتب به موارد دلخواه
ـ قابلیت حفظ هر یك از متون یا فهرست‌ های انتخابی به طور مستقل، جهت دسترسی ‌آسان به آن‌ ها
• جستجو
ـ جستجوی ساده و پیشرفته در متن و فهرست كتب برنامه
ـ قابلیت حفظ هر یك از جستجو های انجام‌‌ شده به طور مستقل، جهت دسترسی ‌آسان به آن‌ ها
ـ محدود کردن دامنه جستجو به متن یا متون دلخواه به همراه قابلیت‌ های ویژه
ـ فهرست‌‌ سازی توسط علائم عمومی جهت تهیه فهرست‌ های پویا و متنوع از كلمات
• كتب مرتبط
ـ قابلیت ارتباط و مقایسه بین متون موجود در برنامه
• آیات در كتب
ـ دسترسی آسان كاربران به آیات موجود در متون برنامه
• لغت‌نامه
ـ متن کامل چند دوره لغت‌ نامه با امکان دسترسی به ریشه و مشتق کلمات
ـ ارتباط واژگان متون با لغت‌ نامه‌های برنامه، جهت فهم آسان معنا
• پژوهش فعال
ـ ارتباط متن و فهرست كتب با بخش‌ های دیگر برنامه، نظیر: نمایش، جستجو، قرآن، لغت‌ نامه یا کتاب‌ نامه
ـ قابلیت انتقال متن انتخابی به حافظه جانبی یا محیط Ms-word
• كتاب‌نامه
ـ دسترسی به اطلاعات مفیدی در باره نسخه‌ شناسی هر یك از كتب
• یادداشت‌برداری
ـ امكان انتقال متن یا فهرست مورد نظر به قسمت یادداشت برنامه
ـ قابلیت ذخیره‌‌سازی و ویرایش متن انتقالی در صفحه یادداشت
ـ انتقال متن از قسمت یادداشت به محیط Ms-word

430696