• جدید

نرم افزار مجموعه آثار محقق حلی رحمه الله

• متن کامل 52 عنوان کتاب در 205 جلد از آثار شیخ اجل، محقق حلّی (رحمه الله) و دیگر آثار مرتبط به زبان عربی، در موضوعات:
– اصول فقه
– فقه
– فقه استدلالی
– فقه فتوایی
– کلام شیعه امامیه
– شکیات نماز
– نماز جمعه
– نماز مسافر
– حج
– کفارات
– خمس
– زکات

• شخصیت شناسی محقّق حلی (رحمه الله) و اطلاعاتی چند درباره مؤلفان و کتب برنامه
• متن قرآن کریم به همراه ترجمه
Notify me when available
  • نماد اعتماد دو ستاره نماد اعتماد دو ستاره
  • نماد ساماندهی وزارت ارشاد نماد ساماندهی وزارت ارشاد
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان پشتیبانی 24 ساعته رایگان
• ارتباط واژگان متنون برنامه با چند دوره لغت نامه با امکان دسترسی به ریشه و مشتق کلمات
• امکانات پژوهشی به همراه قابلیت های: یادداشت برداری، ذخیره، ویرایش و چاپ متن
• جستجو در 51352 عنوان باب و سرفصل کتب از طریق فهرست گزینشی
• امکان مقایسه دو متن مختلف از یک یا دو کتاب با یکدیگر
• امکان جستجو در آیات قرآن کریم
• متن کامل 52 عنوان کتاب در 205 جلد از آثار شیخ اجل، محقق حلّی (رحمه الله) و دیگر آثار مرتبط به زبان عربی، در موضوعات:
– اصول فقه
– فقه
– فقه استدلالی
– فقه فتوایی
– کلام شیعه امامیه
– شکیات نماز
– نماز جمعه
– نماز مسافر
– حج
– کفارات
– خمس
– زکات

• شخصیت شناسی محقّق حلی (رحمه الله) و اطلاعاتی چند درباره مؤلفان و کتب برنامه
• متن قرآن کریم به همراه ترجمه
430686