• جدید

نرم افزار مجموعه آثار آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری رحمه الله

• متن كامل 7 عنوان كتاب در 48 جلد از آثار آیت الله سید عبدالأعلی سبزواری رحمه الله و دیگر آثار مرتبط، به زبان عربی، در موضوعات:
– فقه فتوایی
– فقه استدلالی
– اصول فقه
– تفاسیر شیعه
• ارائه كتاب هایی همچون:
– موسوعه فقهی «مهذب الأحكام»
– تفسیر شریف «مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن»
• شخصیت‌ شناسی آیت الله سید عبدالأعلی سبزواری و اطلاعاتی چند درباره کتب برنامه

  • نماد اعتماد دو ستاره نماد اعتماد دو ستاره
  • نماد ساماندهی وزارت ارشاد نماد ساماندهی وزارت ارشاد
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان پشتیبانی 24 ساعته رایگان
• قابلیت‌های پژوهشی به همراه امكان یادداشت‌ برداری، ذخیره، ویرایش و چاپ متن
• ارائه قابلیت «كتب مرتبط» با ویژگی نمایش پیوندهای كتاب موجود
• امكان جستجو در آیات قرآن کریم
• امکان دسترسی به ریشه و مشتق کلمات در متن لغت نامه های برنامه
• جستجو در بیش از 19300 عنوان باب و سرفصل كتب از طریق فهرست گزینشی
• متن كامل 7 عنوان كتاب در 48 جلد از آثار آیت الله سید عبدالأعلی سبزواری رحمه الله و دیگر آثار مرتبط، به زبان عربی، در موضوعات:
– فقه فتوایی
– فقه استدلالی
– اصول فقه
– تفاسیر شیعه
• ارائه كتاب هایی همچون:
– موسوعه فقهی «مهذب الأحكام»
– تفسیر شریف «مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن»
• شخصیت‌ شناسی آیت الله سید عبدالأعلی سبزواری و اطلاعاتی چند درباره کتب برنامه
430685